Jeg? En Disippel? Deltaker hefte

Jeg? En Disippel? Deltaker hefte

99,-
Vennligst velg

Deltaker heftet er et arbeidshefte som skal fylles inn hver uke i takt med undervisningen

Veilederheftet er beregnet på lederen og inneholder hjelp til å lede undervisningen. 

Disippelterning kan foregå sammen med en gruppe eller en til en. Selv om dette materialet retter seg mer mot grupper, kan det tilpasses individuell disippeltrening også.