«Sko som passer»

«Sko som passer»

25,-
Vennligst velg

«Sko som passer» - rett person på rett plass i korps/menigheter

 

Går alle medarbeidere i «Sko som passer»? Samtaleopplegget «Sko som passer» er ment å være et hjelpemiddel for å finne fram til de løsningene som passer best med tanke på vårt oppdrag, våre menneskelige og materielle ressurser og de lokale behovene. Opplegget er først og fremst beregnet på ledere og ledergrupper, men kan også være nyttig for andre grupper og enkeltpersoner. Det består av 11 samlinger.

 

Godtkjent hos K-stud